Czym jest RODO?

RODO, czyli europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, weszło w życie 25 maja 2018r . Od tego momentu przepisy ochrony danych osobowych będą wyglądały tak samo w całej Unii Europejskiej.

Komu mają służyć nowe przepisy ?

Przepisy te chronią zarówno przedsiębiorców jak i obywateli. Wprowadzone zostały między innymi prawa do:

 • Wglądu w dane osobowe
 • Żądania przeniesienia danych – do innego podmiotu przy zmianie umowy
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Rozszerzone prawo do informacji o tym, jakie dane są przetwarzane, przez kogo i w jakim celu
 • Prawo do bycia zapomnianym

 

Kto jest u nas Administratorem danych ?

Nova Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. komandytowej
ul. Kolumny 1, 93-645 Łódź
Numer NIP: 727-26-70-563

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:

email: ado@nova.dealervolvo.pl lub telefonując pod numer: 42 689 02 22.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych przez dealera następuje gdy:

 • Kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio
 • Dokonują Państwo u nas zakupu produktów bądź usług
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej
 • Gdy kontaktują się Państwo z importerem VCP
 • Otrzymamy Państwa dane od innych kontrahentów za Państwa zgodą

Każde udzielenie danych osobowych innej osoby, zobowiązuje Państwa do zapewnienia, że osoba której dane dotyczą zapoznała się z naszą polityką prywatności.

 

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat?

Klient może przekazywać nam informacje na temat swój lub swojego pojazdu podczas korzystania z usług firmy Nova Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu lub w innych kontaktach z firmą, np. za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub centrów obsługi klienta. Takie dane („dane osobowe przekazywane przez klienta”) mogą obejmować:

 • dane kontaktowe klienta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, itp.);
 • dane demograficzne (wiek, stan cywilny, struktura gospodarstwa domowego itp.);
 • informacje o pojeździe (numer identyfikacyjny pojazdu VIN, model, data zakupu, historia serwisowa itp.);
 • dane na temat lokalizacji wygenerowane wskutek czynności klienta (pomoc w nawigacji, kwerendy funkcji wyszukiwania, udostępnianie lokalizacji itp.); a ponadto
 • dane dotyczące zakupu i korzystania przez klienta z naszych produktów i usług (preferencje i ustawienia klienta, historia zakupów, identyfikator Volvo ID, MyVolvo itp.).

Ponadto pojazd klienta automatycznie gromadzi dane dotyczące samego pojazdu i jego otoczenia. Są to głównie dane o charakterze technicznym, które nie są bezpośrednio związane z klientem jako osobą. Takie dane („dane rejestrowane przez pojazd”) są zazwyczaj powiązane z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) i dlatego mogą umożliwić identyfikację klienta. Dane rejestrowane przez pojazd mogą obejmować:

 • informacje o bezpieczeństwie (uruchomienie poduszek powietrznych lub napinaczy pasów, zamknięcie lub otwarcie drzwi i okien itp.);
 • stan działania układów (silnika, przepustnicy, układu kierowniczego, hamulców itp.);
 • dane dotyczące jazdy (prędkość pojazdu, korzystanie z pedałów hamulca i gazu, ruchy kierownicy itp.);
 • dane dotyczące lokalizacji (lokalizacja pojazdu w razie wypadku itp.);
 • dane dotyczące otoczenia (temperatura na zewnątrz pojazdu, obrazy itp.).

Informacje na temat niektórych danych rejestrowanych przez pojazd można również znaleźć w instrukcji obsługi.

Dokładamy szczególnej staranności i stosujemy dodatkowe środki w przypadku gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W przypadku gdy firma Nova sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.  przechowuje osobiste numery identyfikacyjne i numery kart kredytowych, takie informacje również uważane są za wrażliwe. W celu uniknięcia wątpliwości należy zwrócić uwagę, że obowiązujące prawo może wymagać traktowania również innych rodzajów danych jako wrażliwych danych osobowych. Ponadto w niektórych krajach obowiązujące prawo może ograniczać możliwość przetwarzania danych dotyczących lokalizacji.

 

Jak mogą być wykorzystane Państwa dane?

 

Korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych:

Dane osobowe na temat klienta i pojazdu gromadzone przez firmę Nova Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.  są wykorzystywane w następujących celach:

 • do dostarczania klientowi produktów i usług, w tym do weryfikacji prawa klienta do skorzystania z określonych zakupów i usług, a także do proponowania klientowi ulepszonych ofert i funkcji;
 • do informowania klienta o aktualizacjach lub zmianach wprowadzanych w naszych produktach i usługach, w tym m.in. zmianach regulaminów i zasad;
 • do informowania klienta o nowych produktach, usługach i wydarzeniach;
 • do zapewniania pomocy technicznej i usług związanych z pojazdem (usługa gwarancyjna, powiadomienia o wykryciu wady produktu itp.);
 • do celów rozwoju produktów, np. do poprawy osiągów, jakości i bezpieczeństwa pojazdów;
 • do oceny i doskonalenia naszej oferty i komunikowania się z klientami; a ponadto
 • w celu spełniania wymogów prawnych.

W większości obszarów przetwarzania klient może zrezygnować z określonego rodzaju wykorzystania swoich danych osobowych przez zaktualizowanie preferencji, zaprzestanie korzystania z określonej usługi, cofnięcie zgody na przetwarzanie lub w inny wskazany przez nas sposób. Jednak o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, zazwyczaj nie jest możliwa rezygnacja z przetwarzania danych osobowych klienta:

 • w odniesieniu do niektórych rodzajów gromadzenia i dalszego przetwarzania danych rejestrowanych przez pojazd (zobacz powyższą sekcję „Zgoda”);
 • wykonywanego w celu wysyłania klientowi ważnych powiadomień, np. dotyczących zmian w naszych regulaminach i zasadach lub wykrytych wad produktów; a ponadto
 • wykonywanego w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Przekazanie danych innym podmiotom
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Partnerzy handlowi i warsztaty
 • Spółki świadczące usługi na rzecz Dealera, np. serwis informatyczny
 • Ubezpieczalnie

Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub w bezpiecznych kopiach papierowych) naszych lub naszych kontrahentów bądź podwykonawców, a dostęp do nich oraz ich wykorzystanie podlegają naszym politykom i standardom bezpieczeństwa (bądź równorzędnym standardom naszych podwykonawców lub kontrahentów).

Jak długo przechowujemy Państwa informacje?

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.
Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.

 

Zobacz również